Science Banner (1)2602201518423688.jpg

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học AV1 và AV2 cho Sinh viên Khóa 04, 05 và 06

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học AV1 và AV2 cho Sinh viên Khóa 04, 05 và 06

Năm học 2017 – 2018

 

Căn cứ thông báo số 544/TB-TĐHTPHCM ngày 01/9/2017 về việc Tổ chức kỳ thi phân loại xếp lớp trình độ Tiếng Anh cho Sinh viên Đại học hệ chính quy khóa 04, 05 và 06 năm học 2017 – 2018, Sinh viên tham gia kỳ thi xếp lớp vào Thứ 7, ngày 16/9/2017. Sau khi có kết quả thi, Sinh viên lưu ý một số điểm sau:

  1. Sinh viên Đại học Khóa 06, sau khi có kết quả thi xếp lớp, nếu đạt yêu cầu thì bắt đầu học theo thời khóa biểu của Phòng Đào tạo (dự kiến 25/9/2017)
  2. Sinh viên Đại học khóa 04 và 05, sau khi có kết quả thi xếp lớp, nếu đạt yêu cầu thì đăng ký học AV1 và AV2 tại Phòng Đào tạo.
  3. Sinh viên Đại học khóa 04 và 05 đã tham gia các kỳ thi xếp lớp trước đó, nếu đạt yêu cầu (nhưng chưa đăng ký học), thì đăng ký học AV1 và AV2 tại Phòng Đào tạo).
  4. Sinh viên khóa 04 và 05 đã học học phần AV1, thì đăng ký học AV2 theo thông báo của Phòng Đào tạo.

Lưu ý:

  • SV khóa 04 và 05 theo dõi thông báo và đăng ký học tại Phòng Đào tạo, dự kiến đăng ký học AV1 và AV2 từ ngày 19/9/2017 đến 24/9/2017 (đăng ký qua mạng); lịch học dự kiến bắt đầu từ 25/9/2017.
  • Sinh viên không đăng ký học AV1 và AV2 tại Phòng Đào tạo sẽ không được xếp lớp học trong học kỳ I năm học 2017 – 2018.

                                                                           Trưởng khoa Khoa học Đại cương

      (đã ký)

 Lý Cẩm Hùng

Danh sách bài viết liên quan

Tin tức sự kiện