Science Banner (1)2602201518423688.jpg

KHOA KHOA HỌC ĐẠI CƯƠNG

Hình ảnh hoạt động của khoa

 Bộ môn Toán

 Bộ môn Tiếng Anh

 Bộ môn Hóa- Vật lý


 Văn phòng          : 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM

 Điện thoại            : (84.8) 39 91 42 12

 Website               : fsg.hcmunre.edu.vn

 Email                      : fsg@hcmunre.edu.vn

 Trưởng khoa      : TS. Lý Cẩm Hùng

 Email                      : lchung@hcmunre.edu.vn

 TỔNG QUAN:

 Khoa Khoa học đại cương có nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai từ các khoa chuyên ngành khác nhau của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Hiện nay, Khoa có 34 giảng viên và cán bộ chuyên trách, trong đó …. Tiến sĩ và …. Thạc sĩ, …

 LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU- ĐÀO TẠO:BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

            Trưởng khoa: TS. Lý Cẩm Hùng

            Phó Trưởng khoa:

                        ThS.  Phan Thị Hoa

                        ThS. Trần Đình Thành

 Trưởng các bộ môn, đơn vị trực thuộc:

     ThS. Võ Thị Tuyết Mai               - Chủ nhiệm bộ môn Toán

     ThS. Nguyễn Thị Lê Phi           - Chủ nhiệm bộ môn Tiếng Anh

     ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng  - Chủ nhiệm bộ môn Hóa- Vật lý

 Click vào đây fsg.hcmunre.edu.vn để truy cập vào trang thông tin của khoa Quản lý đất đai


Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Giới thiệu

Tin tức sự kiện